Image Alt

Beversafari

Beversafari

Hurdalsjøen
Hotell

Bever (Castor Fiber) er et fascinerende dyr. Denne gnageren bygger demninger og huleganger i elvebredden. Mange har et forhold til dyret gjennom film og literatur for barn, men få har sett den med egne øyne.

195

Ved Hurdalsjøen Hotell arrangerer vi guidede turer for å kunne observere beveren nærmere.

Det hele begynner i lavvoen med et lite foredrag og fortsetter oppover elven i kano eller kajakk .Beveren er mest aktiv om morgenen og på kvelden.

Periode: mai- september

Pris : 3000,- i startbeløp og 500,- per person per time.

 

 

Kort tur

Gjødingseterelva (2 timer)

Denne elven munner ut ved Hurdalsjøen Hotell.

 

Lang tur:

Hurdalselva (4 timer)

Denne elva munner ut i nordenden av Hurdalsjøen. Hit kan man kjøre båt eller buss, før padleturen starter.