Image Alt

Elgsafari

Elgsafari

Hurdalsjøen
Hotell

Elg  (Alces Alces). er et stort hjortedyr som er utbredt over hele landet. Den trives godt i de skogkledte områdene i Hurdal, hvor næringsgrunnlaget er godt.

133-Edit

Våre lokalkjente guider tar dere med på en tur ut i skogen på steder man vet at elgen ferdes.

Det er aldri noen garanti for å se elg, men nesten.

 

Periode:

mai – midten av september.

Pris:

Startbeløp 3000,- og  500,- per person per time