Image Alt

Natur

Natur hos Hurdalsjøen Hotell

Hurdalsjøen Hotell ligger midt i et eldorado av naturopplevelser. Innsjøen og dalen ligger skjermet av skogkledte åser som skjuler et skattekammer av dyre- og planteliv. Få vet at man kan oppleve nordlys, elg, rådyr, bever og traner kun en time utenfor Oslo. Alle naturbildene på vår hjemmeside er tatt av Kristoffer Tande og er utført uten effektfilter eller billedmanipulering i etterkant.

9V

Hele året har magiske farger. Her skuer vi utover Hurdalsjøen fra nordenden.